Akkreditasieverklaring

 

AKKREDITERING EN REGISTRASIE VAN KORTKURSUSSE AANGEBIED DEUR DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

 

1.   Registrasie van Universiteit Stellenbosch as verskaffer van onderwys- en opleidingskursusse en -programme

Alle openbare hoëronderwysinstellings is deur die Departement van Onderwys geakkrediteer as verskaffers van hoëronderwys- en opleidingsprogramme.  Hierdie akkreditering het by verstek plaasgevind met die bekendstelling van SAKO (1996) en ander hoëronderwysverwante wetgewing (bv. die Hoëronderwyswet in 1997).  Slegs private verskaffers van hoër onderwys moet formeel aansoek doen vir akkreditering as verskaffers.  Die Universiteit Stellenbosch is dus deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) as ʼn verskaffer geakkrediteer en is op die SAKO-lys van Openbare Hoëronderwysverskaffers geregistreer.  Openbare Hoëronderwysinstellings ontvang nie verskaffersakkreditering-/registrasie-nommers van die Departement van Onderwys of van SAKO nie.


2.       Akkreditering van kortkursusse aangebied deur Universiteit Stellenbosch
SAKO het die optekening van kortkursusse in November 2001 gestop. Sedertdien is dit SAKO se beleid dat daar van alle kortkursusverskaffers verwag word om die akkrediteringsproses met hulle Onderwys- en Opleidingsgehalteversekeraar (OOGV) te inisieer. Bestaande Onderwys en Opleiding-kwaliteitsversekeringsliggame sluit in SETAs, die Raad op Hoër Onderwys se Gehaltekomitee vir Hoër Onderwys (HEQC) en Umalusi. In die geval van die Universiteit Stellenbosch is dit die HEQC. Die HEQC het ten doel om die verantwoordelikheid vir die akkreditering van kortkursusprogramme na hoëronderwysinstellings self te delegeer op voorwaarde dat hulle kriteria ontwikkel het om die gehalte van hulle kortkursusprogramme te verseker. Alle kortkursusse aangebied deur die Universiteit Stellenbosch is deur die Universiteit geakkrediteer met behulp van die gehalteversekeringstelsels en -meganismes wat deur die Raad op Hoër Onderwys (CHE)/HEQC goedgekeur is, en dit voldoen dus aan SAKO-regulasies. 

3.       Aanspraak op Vaardigheidsheffingfondse
Die Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings maak voorsiening vir verhaling van die heffingsbetaling gebaseer op die indiening van Werkplekvaardigheidsplanne (WSP’s), Werkplekvaardigheidsimplementeringsplanne (WSIP’s) en die voorlegging van die name van vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerders (WVF’s). Die Universiteit Stellenbosch voldoen aan al hierdie vereistes. Maatskappye of instellings wie se werknemers kortkursusse bywoon wat deur die Universiteit Stellenbosch geakkrediteer en aangebied word, kan geld van hulle Vaardigheidsheffingfondse eis, indien hierdie kortkursusse in hulle maatskappye se vaardigheidsplanne wat hulle aan die SETAs voorlê, geïnkorporeer is.

 

Vir verdere bevestiging sien Akkreditasiestatus van US

 

Vir verdere inligting kontak Me Carol Kat by shortcourse@sun.ac.za

Innovus
Universiteit Stellenbosch / Stellenbosch University
Posbus / PO Box 3135 | Matieland, 7602 | Suid-Afrika / South Africa
Tel:+27 21 808 2992 Faks / Fax: +27 21 808 3913
http://www.innovus.co.za