Universiteit Stellenbosch se Skool vir Publieke Leierskap

Universiteit Stellenbosch se Skool vir Publieke Leierskap staan bekend as  ‘n hoog aangeskrewe instelling wat Suid-Afrikaners in die publieke en burgerlike sektore toerus met die nodige kennis, insigte en gebruikersvaardighede in die betrokke vakrigtings.
- Oct 18 2018