USB Bestuursontwikkeling BPK

USB Bestuursontwikkeling BPKontwikkel die leierskap en bestuurs vernuf van mense regoor die Afrika vasteland en bied kursusse oor ‘n breë bestuurs- en leierskapspektrum aan, insluitend interaktiewe sessies in bepaalde nywerheid- of studierigtings
- Nov 09 2018